Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

Λειτουργία κέντρου δημόσιας πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες στο Δήμο Άργους Ορεστικού

Το έργο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Δυτικής Μακεδονίας 2000 - 2006 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.Ο εγκατεστημένος στο χώρο εξοπλισμός αποτελείται από οκτώ (8) pc και δύο (2) εκτυπωτές παρέχοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες - χρήστες, να «περιηγούνται» σε ιστοσελίδες της επιλογής τους.Το δίκτυο των υπολογιστών διαθέτει μια σύνδεση ADSL , η οποία εξασφαλίζει άμεση και ταχύτατη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στο χώρο υπάρχει ειδικευμένος υπάλληλος , ο οποίος θα παρέχει όλη την απαραίτητη βοήθεια και υποστήριξη στους επισκέπτες - χρήστες, βοηθώντας ακόμα και τους αμύητους με τη σύγχρονη τεχνολογία, να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο θαυμαστό κόσμο του διαδικτύου.
Η δράση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλει ο Δήμος Άργους Ορεστικού να καταστεί η περιοχή μας ένας πόλος καινοτομίας και να περάσει στην εποχή της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να εξοικειωθούν με αυτή και να την αξιοποιήσουν προς όφελος τους.>>>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog