Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2008

3 θέσεις για το νομό μας από τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ σε φορείς του δημοσίου τομέα

Εκδόθηκε η 8K/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 508/6.10.2008, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκαπέντε θέσεων (1.215) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης σε φορείς του δημόσιου τομέα.
Για το νομό μας, υπάρχουν τρεις θέσεις ΔΕ Διοικητικών γραμματέων με φορέα το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΕΤΑΜ. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog