Τρίτη, 7 Ιουλίου 2009

Αναβολή για τις προσλήψεις στους Δήμους, μέσω του τριετούς προγράμματος ανέργων


Αναβλήθηκε για τις 15 Ιουλίου, η λήψη απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΚΕ, σχετικά με την εφαρμογή του τριετούς προγράμματος απασχόλησης ανέργων στους Δήμους που αφορά και τη Δυτική Μακεδονία, όπου είχε προσδιοριστεί ότι θα προσληφθούν μέσω του προγράμματος 655 άτομα. Η αναβολή αποφασίσθηκε προκειμένου να διευκρινισθούν από τον ΟΑΕΔ, οι λεπτομέρειες σχετικά με το επίδομα απασχόλησης που θα καταβάλει για τους ανέργους που θα προσληφθούν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για την ολοκλήρωση της διαδικασίαςσύναψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν στους δήμους από την ΚΕΔΚΕ για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog