Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας


Ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΜΜΕΧ δύο προγράμματα επιχειρηματικότητας που θα αφορά γυναίκες και νέους.

Τα προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας συνολικά φτάνουν στο ύψος των 40.000.000 €.

Στο πρόγραμμα γυναικείας επιχειρηματικότητας εντάσσονται άνεργες, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες γυναίκες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος, με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1954 έως 31/12/1991.

Στο πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας εντάσσονται άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες νέοι που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος, με ημερομηνία γέννησης από 1/1/1970 έως 31/12/1991.

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΟΜΜΕΧ (www.eommex.gr), μπορείτε να ενημερώνεστε για τις περαιτέρω πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog