Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για το Γράμμο, με τίτλο «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πυρόσβεσης στην Ορεινή Περιοχή των Ελληνο-αλβανικών

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά, την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2008, η ημερίδα παρουσίασης του έργου «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πυρόσβεσης στην Ορεινή Περιοχή των Ελληνο-αλβανικών Συνόρων», η οποία διοργανώθηκε από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς.
Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καστοριάς, τοπικών φορέων και πολιτών. Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε εκ μέρους του Νομάρχη Καστοριάς ο Αντινομάρχης κ. Τζιώτζης Απόστολος. Ο κ. Τζιώτζης αναφέρθηκε στα οφέλη που προκύπτουν από ένα τόσο καινοτόμο έργο, ενώ παράλληλα επισήμανε την ανάγκη για συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Την ημερίδα τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Σταμπολίδης Βασίλειος, ο Δήμαρχος Νεστορίου κ. Γκοσλιόπουλος Χρήστος και ο Επιτελάρχης της 15ης Ταξιαρχίας κ. Μακρής Ιωάννης, οι οποίοι και δήλωσαν την συμπαράστασή τους στο καινοτόμο έργο και το ενδιαφέρον τους για τα αναμενόμενα αποτελέσματά του.
Επίσης, ο βουλευτής Ν. Καστοριάς και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Φίλιππος Πετσάλνικος και η βουλευτής του Ν. Καστοριάς κ. Βίβιαν Μπουζάλη απεύθυναν μέσω γραπτών χαιρετισμών τις ευχές και την αμέριστη συμπαράσταση τους στις προσπάθειες στήριξης του έργου της πυροπροστασίας, καθώς απουσίαζαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.
Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης του έργου «Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πυρόσβεσης στην Ορεινή Περιοχή των Ελληνο-αλβανικών Συνόρων» από τον Συντονιστή της Ομάδας Έργου και νόμιμο εκπρόσωπο της ανάδοχου εταιρείας INFOΔΗΜ Ο.Ε., κ. Παναγιώτη Καραμόσχο.
Οι παρευρισκόμενοι φορείς και πολίτες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους για την χρήση και τις ωφέλειες από την υλοποίηση του έργου και να συζητήσουν τις προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξής του.
Στα πλαίσια του έργου έχει πραγματοποιηθεί η αναλυτική και επίκαιρη χαρτογράφηση της ορεινής περιοχής με πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, ολοκληρώθηκε η ενδελεχής συλλογή των χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών της περιοχής, με πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα και συγκεντρώθηκε σημαντικός όγκος πληροφοριών που αφορούν στις πυροσβεστικές υποδομές, στο οδικό δίκτυο, στην πανίδα και στη χλωρίδα της περιοχής, στα μετεωρολογικά δεδομένα, στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος κλπ. Τα στοιχεία αυτά υπήρξαν χρήσιμα για τη δημιουργία θεματικών χαρτών και τον εμπλουτισμό του διαδικτυακού κόμβου του έργου.
Ακόμη, το σύνολο των δεδομένων έχει ενταχθεί στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του έργου για την εποπτική και λειτουργική παρουσίαση των στοιχείων και των χαρτών και τη δυνατότητα χρήσης τους όχι μόνο από τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και πιθανό επισκέπτη της περιοχής.
Επιπλέον, έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των εφαρμογών πρόληψης, αντιμετώπισης και ελέγχου δασικών πυρκαγιών (εφαρμογή αξιολόγησης επικινδυνότητας της περιοχής, μοντέλο προσομοίωσης πυρκαγιάς, εφαρμογή βελτιστοποίησης ζωνών ορατότητας, εφαρμογή ημερήσιας εκτίμησης κινδύνου, εφαρμογή αποτίμησης καταστροφών, εφαρμογή δυνατότητας και χρόνου επέμβασης και εφαρμογή δήλωσης νέου συμβάντος πυρκαγιάς), η οποία συμβάλλει στην πληρότητα του Πληροφοριακού Συστήματος και την ενδυνάμωση των χρηστών στη χρήση και στη δυναμική αξιοποίησή του.
Τέλος, στον ορεινό όγκο του Γράμμου έχουν εγκατασταθεί δύο μετεωρολογικοί σταθμοί για την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής σε συνεχή βάση και ένας κινητός ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας για την παροχή των μετεωρολογικών δεδομένων σε περιοχές που θα κριθούν απαραίτητες από τους χειριστές του Συστήματος.
Από την διαδικτυακή πύλη του έργου θα παρουσιάζεται η περιοχή μελέτης σε στατικούς χάρτες, πληροφορίες για τα οικοσυστήματα της περιοχής, περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος, οι διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει ο επισκέπτης, το πυρικό ιστορικό της περιοχής, οι τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες, οι περιοχές υψηλού κινδύνου με βάση όλα τα δεδομένα, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται από τους επισκέπτες κλπ.
Οι δυνατότητες του έργου αναμένεται να αποτελέσουν χρήσιμο αναπτυξιακό εργαλείο για την προστασία της ορεινής περιοχής των ελληνοαλβανικών συνόρων, την αντιμετώπιση και τον έλεγχο των δασικών πυρκαγιών, τόσο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καστοριάς, όσο και από το σύνολο των φορέων και των οργανισμών της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog