Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόσφατα, ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ ότι το εθνικό σύστημα απογράφων των αερίων του Θερμοκηπίου βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία διαθέτοντας όλες τις δυνατότητες και την τεχνική επάρκεια να σχεδιάζει να προετοιμάζει και να καταθέτει εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία στη γραμματεία κλίματος του ΟΗΕ, προκειμένου να συμμετέχει στους ευέλικτους μηχανισμούς εμπορίας ρύπων του πρωτοκόλλου του Κιότο. Σύμφωνα με αυτό, οι χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση υποχρεούνται να μειώσουν τις συνολικές ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να προλαμβάνεται η επικίνδυνη ανθρωπογενής επίδραση στο κλιματικό σύστημα. Όσες χώρες καταφέρουν όχι μόνο να τηρήσουν τα όρια που θέτει ο ΟΗΕ αλλά να βρίσκονται κιόλας κάτω από αυτά, μπορούν αυτή τη διαφορά να την εμπορευτούν με τις χώρες που δεν είχαν ανάλογη απόδοση.
Σύμφωνα με έρευνες, το 95% της ατμοσφαιρικής και ένα σημαντικό μέρος της θερμικής ρύπανσης, η οποία και ευθύνεται για το γνωστό σε όλους «φαινόμενο του θερμοκηπίου», οφείλεται στην παραγωγή, στο μετασχηματισμό και στη χρήση των συμβατικών καυσίμων, δηλαδή το πετρέλαιο και τον άνθρακα. Αν κάποιος επισκεφθεί τον δικτυακό τόπο www.worldometers.info, όπου δίνονται στατιστικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, θα εκπλαγεί από την ταχύτητα με την οποία παράγονται και, πολύ περισσότερο, καταναλώνονται αυτά τα καύσιμα και κατ’ επέκταση εκπέμπεται CO2.
Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση των συμβατικών καυσίμων αναπτύσσεται η αξιοποίηση σειράς εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η υδροηλεκτρική, η βιομάζα, η γεωθερμία κ.ά., οι οποίες έχουν κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:
δεν εξαντλούνται, είναι δηλαδή ανανεώσιμες και
η αξιοποίησή τους γίνεται με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον, είναι δηλαδή ήπιες.
Αμφότερα τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι αυτές οι μορφές ενέργειας προέρχονται από την εκμετάλλευση είτε της ηλιακής ενέργειας, είτε της γεωθερμικής. Οι παραπάνω πηγές είναι ανεξάντλητες, ενώ ταυτόχρονα η μετατροπή τους σε χρησιμοποιήσιμες μορφές ενέργειας (θερμική, μηχανική, ηλεκτρική) δεν απαιτεί καύση, η οποία αποτελεί την κύρια πηγή παραγωγής ρύπων και έκλυσης θερμότητας. Ειδική περίπτωση αποτελεί η ενέργεια από βιομάζα, η οποία είναι μεν ανανεώσιμη αλλά η μετατροπή της σε χρησιμοποιήσιμη μορφή απαιτεί καύση και επομένως έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με τις συμβατικές μορφές ενέργειας.
Η χώρα μας διαθέτει σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο οποίο συμπεριλαμβάνονται:
ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου
ηλιοφάνεια από τις υψηλότερες στην Ευρώπη
αξιοσημείωτο δυναμικό για μικρά υδροηλεκτρικά στη βόρεια Ελλάδα
γεωθερμική ενέργεια στα νησιά του Αιγαίου, τη Θράκη και τη Μακεδονία.
Καθώς οι ανανεώσιμες/εναλλακτικές και ήπιες μορφές ενέργειας είναι οι μόνες ενεργειακές πηγές που δε συνδέονται με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στη δημιουργία του «φαινομένου του θερμοκηπίου», η αξιοποίησή τους μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα πιθανό σήμερα όπου επιπλέον υπάρχει μια ποικιλία τεχνολογιών και συστημάτων, τα οποία σε ευνοϊκές συνθήκες επιτρέπουν στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας να ανταγωνίζονται οικονομικά τις συμβατικές.
Οι ιδιώτες και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές και να αποταθούν για υποστήριξη στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ, www.cres.gr), που είναι το εθνικό κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (EΞE). Ο κύριος σκοπός του είναι η προώθηση των εφαρμογών AΠE/OXE/EΞE σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η κάθε είδους υποστήριξη δραστηριοτήτων στους παραπάνω τομείς συνυπολογίζοντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επομένως, τα μέσα και η τεχνολογία για τη βελτίωση του περιβάλλοντος υπάρχουν και έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικά. Το μόνο που απομένει είναι να κατανοήσει ο άνθρωπος την ανάγκη για βελτίωση, που είναι επιτακτικότερη από ποτέ άλλοτε, να πιστέψει στην αποτελεσματικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προωθήσει τη χρήση τους. Το περιβάλλον, άλλωστε, είναι υπόθεση όλων!

Μαροπούλου Μαρία
Φυσικοθεραπεύτρια – Φυσικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Free Blog Counter
Poker Blog